Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS)

er en arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging – Vi er kunnskapsentreprenører!

Visjon og verdier

Tekniske Foreningers Servicekontor skal være det foretrukne sekretariatet, samt den beste kurs- og konferanseleverandør i Norge.

Våre verdier og visjoner danner grunnlag og fundament for vår innsats.

Proaktiv

TFS skal være ledende entreprenører i bransjen med klare visjoner og mål. Vi er fremsynte, løsningsorienterte og ikke minst tilgjengelige for våre kunder. Vi stiller strenge krav til oss selv og oppmuntrer hverandre til kreativitet og innovasjon. TFS skal opptre sannferdig og med stor integritet.

Mangfold

TFS medarbeidere er kompetente og villige til å utvikle seg for å gi kundene våre best mulig service. Vi ønsker å videreføre en sterk kulturarv. Vi skal representere et bedre valg for deg som kunde. TFS respekterer og verdsetter andres meninger, kulturer, vaner og skikker.

Lagånd

TFS er nysgjerrige og samarbeider med mange aktører i bransjen. Vi deler erfaringer i medgang og motgang. Vi viser respekt for enkeltmennesket, hjelper hverandre til å lykkes og bidrar alle til et godt arbeidsmiljø. TFS leverer det vi lover.

Glede

TFS gleder seg over dine gode prestasjoner. Vi jobber hardt for at alle som møter oss skal oppleve det "lille ekstra" i form av resultat, engasjement og opplevelse. I TFS er det alltid lov å ta initiativ til aktiviteter som skaper glede og positivitet.